Browsing all posts tagged with Dante Lam.

0

Movie Review: OPERATION RED SEA (Blu-ray Combo Pack)

Movie Review: OPERATION RED SEA (Blu-ray Combo Pack)
4

OPERATION RED SEA (Hong hai xing dong) was directed by Dante Lam from a screenplay by Ji Feng and stars Zhang Yi, Huang Jingyu, Hai Qing, Du Jiang, Jiang Luxia, Yin Fang, Wang Yutian and Simon Yam.